Memorabil eveniment cultural româno-german la Academia din Berlin (II)

fundatia_internationala_dimitrie_cantemir_academia_berlin

Donația Integrala Manuscriselor Cantemir

se compune din:

Volumul I

Sacro-Sanctae Scientiae Indepingibilis Imago

Constantin Noica – The Cantemir Model in our Culture or Memo to the One-Above Regarding the Situation of the Spirit in the Three Romanian Provinces

Constantin Barbu – Odiseea Manuscriselor lui Cantemir

Notă asupra lucrării Sacro-Sanctae Scientiae Indepingibilis Imago

Sacro-Sanctae Scientiae Indepingibilis Imago (manuscris latin    integral)

Volumul II

Loca Obscura in Catechisi

Teodor Bodogae Dimitrie Cantemir, Pedagog şi Teolog Ortodox

Dimitrie Cantemir: „Loca obscura “ Locuri obscure în Catehismul Tipărit în slavoneşte de un autor anonim sub titlul „Prima învăţătură pentru Prunci ”, iar acum clarificate de principele Dimitrie Cantemir

Constantin Barbu Notă asupra lucrării Loca Obscura in Cathechisi, quae

ab anonymo authore slaveno idiomate edita et Pervoe ucenie otrokom intitula est,

dulucidata authore Principe Demetrio Cantemirio

Loca Obscura in Cathechisi, quae ab anonymo authore slaveno idiomate edita et Pervoe ucenie otrokom intitula est, dulucidata authore Principe

Demetrio Cantemirio

Volumul III

In Isagogem Porphirii Proemium

ALEXANDRU SURDU Micul Compendiu de Logică al lui Dimitrie Cantemir

Notă asupra lucrării

Institutio Logices Idest De philosophiae instrumentali Arte Habitus.

 1. In Isagogem Porphirii Proemium (p. 1-74) [de Cantemir]
 2. Institutio Logices ad Mentem Neotericorum Philosophorum. Authore Ieremia Cacavella

(p. 75-292)

Institutio Logices Idest De philosophiae instrumentali Arte Habitus.

 1. In Isagogem Porphirii Proemium (p. 1-74) [ de Cantemir]
 2. Institutio Logices ad Mentem Neotericorum Philosophorum. Authore Ieremia Cacavella

(p. 75-292)

Volumul IV

Incrementorum et decrementorum Aulae Othmannicae

Virgil Cândea. The original manuscript of the History of the Ottoman Empire by Dimitrie Cantemir

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Incrementorum et decrementorum Aulae Othmannicae sive Aliothmannicae Historiae a prima gentis origine ad nostra usque tempora deductae libri tres

Incrementorum et decrementorum Aulae Othmannicae sive Aliothmannicae Historiae a prima gentis origine ad nostra usque tempora deductae libri tres – Prima Parte

Volumul V

Incrementorum et decrementorum Aulae Othmannicae

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Incrementorum et decrementorum Aulae Othmannicae sive Aliothmannicae Historiae a prima gentis origine ad nostra usque tempora deductae libri tres

Incrementorum et decrementorum Aulae Othmannicae sive Aliothmannicae Historiae a prima gentis origine ad nostra usque tempora deductae libri tres – A Doua Parte

Volumul VI

Epitome dell’Istoria Turca

 1. Dell’accrescimento e decadenza dell’Impero Othomano o sia epitome dell’Istoria Turca
 2. Annotazioni

Gr. G. Tocilescu, Raport asupra cercetărilor istorice făcute în bibliotecile din Rusia

Constantin Barbu Notă asupra lucrării Historia incrementorum atque decrementorum Aulae Othmannicae, A. Dell’ Accrescimento e Decadenza Dell’ împero Othomano o sia Epitome del’Istoria Turca. Parte prima che contiene Vaccrescimento dai MCCC al MDCLXXIL B. Annotazioni

Historia incrementorum atque decrementorum Aulae Othmannicae,

 1. Del’Accrescimento e Decadenza Del’Impero Othomano o sia Epitome del’Istoria Turca.

Parte prima che contiene l’accrescimento dai MCCC al MDCLXXII

 1. Annotazioni

Volumul VII

Istoria Ieroglifica

 1. Călinescu. D. Cantemir: Filosof şi romancier

Alexandru Cizek Simbolica în „Istoria Ieroglifică”

Constantin Barbu Notă asupra lucrării Istoria ieroglifică

Istoria ieroglifică (manuscris facsimilat)

Volumul VIII

Hronicul Vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor

Stela Toma. Hronicul Vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Hronicul Vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor

Hronicul Vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor (manuscris facsimilat)

Volumul IX

Curanus

De Curani etymologico nomine

Virgil Cândea Sistemul sau întocmirea religiei Muhammedane

Constantin Barbu Notă asupra lucrăriilor: I.            Curanus. II. De Curani etymologico nomine

 1. Curanus
 2. De Curani etymologico nomine

Volumul X

Ioannis Baptistae Van Helmont

Phisices universalis doctrina et christianae fidei congrua et necessaria philosophia

Lucian Blaga, Dimitrie Cantemir

Constantin Barbu Ioannis Baptistae Van Helmont.

Phisices universalis doctrina et christianae fidei congrua et necessaria philosophia

Ioannis Baptistae Van Helmont.

Phisices universalis doctrina et christianae fidei congrua et necessaria philosophia – prima parte

Volumul XI

Ioannis Baptistae Van Helmont

Phisices universalis doctrina et christianae fidei congrua et necessaria philosophia

Constantin Barbu Ioannis Baptistae Van Helmont.

Phisices universalis doctrina et christianae fidei congrua et necessaria philosophia

Ioannis Baptistae Van Helmont.

Phisices universalis doctrina et christianae fidei congrua et

necessaria philosophia – a doua parte

Volumul XII

Panegiricul Sfântului Dumitru

Andrei Eşanu, Valentina Eşanu Alt Panegiric al lui Dimitrie Cantemir ?

Constantin Barbu Notă asupra lucrării Panegiricul Sfântului Dumitru

De Vita et rebus gestis Constantini Cantemiri, Principis Moldaviae

Manuscris facsimilat Panegiricul Sfântului Dumitru ( 1719)

Constantin Barbu Romania, an Enigma of Ancient Europe

Volumul XIII

Jurnalul person

Grigore Tocilescu Pietre de vad

Traducere Gr. Tocilescu după Bantîş-Kamenski; Dimitrie Cantemir. Jurnal

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Jurnalul Persan

Manuscris facsimilat Jurnalul Persan

Volumul XIV

Incompendiolum Universae Logices Institutionis

Lucian Blaga. Leibniz al nostru – Dimitrie Cantemir

Notă asupra lucrării: Incompendiolum Universae Logices Institutionis Incompendiolum Universae Logices Institutionis

Volumul XV

Diploma de la Luțk

Maria Holban • L. Demény. Originalul şi traducerea latină a „Diplomei lui Petru I“ dată lui Dimitrie Cantemir, cuprinzând condiţiile tratatului moldo-rus din 1711

Notă asupra lucrării: Diploma de la Luţk

Diploma de la Luţk

Volumul XVI

Uimitoarele revoluții ale dreptei răzbunări a lui Dumnezeu asupra familiei lui Brâncoveanu și a Cantacuzinilor vestiți în Țara Românească

Paul Cemovodeanu Scurtă povestire despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu şi a Cantacuzinilor.

Nota asupra lucrării Uimitoarele revoluţii ale dreptei răzbunări a lui Dumnezeu

asupra familiei lui Brâncoveanu şi a Cantacuzinilor vestiţi în Ţara Românească

Uimitoarele revoluţii ale dreptei răzbunări a lui Dumnezeu

asupra familiei lui Brâncoveanu şi a Cantacuzinilor vestiţi în Ţara Românească9

Scurtă povestire despre stăpânirea familiilor lui Brâncoveanu

şi a Cantacuzinilor. Ediţia greacă Zaviras.

Volumul XVII

De Antiquis Dacia nominibus

Grigore Tocilescu. Precuvântare

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării De Antiquis Dacia nominibus

De Antiquis Dacia nominibus

Volumul XVIII

De Antiquis et Hodiernis Moldaviae Nominibus

Grigore Tocilescu. Precuvântare

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării De Antiquis et Hodiernis Moldaviae Nominibus

De Antiquis et Hodiernis Moldaviae Nominibus

Volumul XIX

Satire de Antioh Cantemir

Haralambie Corbu. Antioh Cantemir

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Satirele lui Antioh Cantemir

Satire (manuscris facsimilat)

Volumul XX

Arhiva Serghei Cantemir

Constantin Barbu. Odiseea Manuscriselor lui Cantemir

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Arhiva Serghei Cantemir

Arhiva Serghei Cantemir

Volumul XXI – prima parte

Corespondența dintre Antioh Cantemir, Maria Cantemir, Constantin Cantemir

Guasco. Vie du Prince Antiochus Cantemir

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Corespondența dintre Antioh Cantemir, Maria Cantemir, Constantin Cantemir

Corespondența dintre Antioh Cantemir, Maria Cantemir, Constantin Cantemir

 

 

Volumul XXII – partea a doua

Corespondența dintre Antioh Cantemir, Maria Cantemir, Constantin Cantemir

Guasco. Vie du Prince Antiochus Cantemir

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării: Corespondența dintre Antioh Cantemir, Maria Cantemir, Constantin Cantemir

Corespondența dintre Antioh Cantemir, Maria Cantemir, Constantin Cantemir

Volumul XXIII

G.F. Müller. Jurnalul prințului Dimitrie Cantemir. Biografia lui Demetrius Cantemir

Emil Pop. Dimitrie Cantemir şi Academia din Berlin

Constantin Barbu Notă asupra lucrărilor: Jurnalul prinţului Dimitrie Cantemir

Biografia lui Demetrius Cantemir (scrise în limba germană de G.F. Müller)

Jurnalul prinţului Dimitrie Cantemir

Biografia lui Demetrius Cantemir (scrise în limba germană de G.F. Müller)

Jean Bell D’Antermony Voyages depuis St. Petersbourg en Russie dans diverses contrees de l’Asie

Volumul XXIV

Notationes quotidianae de Ivan Iliinski

Constantin Șerban. Jurnalul lui Ivan Ilinski

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării: Notationes quotidianae de Ivan Iliinski

Notationes quotidianae

Volumul XXVI

Hronica românilor

Mihai Eminescu. Dimitrie Cantemir, unul din oamenii cei mai învăţaţi ai secolului său

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Hronica românilor

Ms. 83, Hronica românilor, facsimil color

Volumul XXVII

Hronica românilor

Mihai Eminescu. Dimitrie Cantemir, unul din oamenii

                           cei mai învăţaţi ai secolului său

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Hronica românilor

Ms. 83, Hronica românilor, facsimil color

Volumul XXVIII

Fragment din istoria lui Cantemir

Ioan Chindriş, Niculina Iacob. Hronicul lui Dimitrie Cantemir

                                                 și începuturile Școlii Ardelene

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Fragment din istoria lui Cantemir

Ms. 46, Fragment din istoria lui Cantemir, facsimil color

 

Volumul XXIX

Ioan Chindriş, Niculina Iacob. Hronicul lui Dimitrie Cantemir și începuturile Școlii Ardelene

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Fragment din istoria lui Cantemir

Ms. 46, Fragment din istoria lui Cantemir, facsimil color

 

Volumul XXX

Actele alegerii lui Dimitrie Cantemir în Academia din Berlin

Werner Bahner. Cantemir şi Academia din Berlin

Scrisoarea lui Dimitrie Cantemir către baronul Heinrich von Huyssen, trimisă în 1714, înainte de primirea în Societatea Științifică Brandenburgică

Emil Pop. Dimitrie Cantemir și Academia din Berlin

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Actele alegerii lui Dimitrie Cantemir în Academia din Berlin

Dimitrie Cantemir. Diploma de membru al Academiei din Berlin

 

Volumul XXXI

Vita et elogium principis Demetrii Cantemyrii

Emil Pop. Dimitrie Cantemir și Academia din Berlin

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Vita et elogium principis Demetrii Cantemyrii

Vita et elogium principis Demetrii Cantemyrii

Virgil Cândea. La vie du prince Dimitrie Cantemir écrite par son fils Antioh. Texte intégral d`après le manuscrit original de la Houghton Library

 1. F. Müller. Prințul Demetrius Cantemir. Descrierea Moldovei
 2. F. Müller. Worrede

 

 

 

 

Volumul XXXII

Panegiricul grec al lui Petru cel Mare

 1. Lozovan – Panegiricul grec al lui Petru cel Mare

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Panegiricul grec al lui Petru cel Mare

Panegiricul grec al lui Petru cel Mare. Manuscris facsimil color

Dimitrie Cantemir – Collectanea orientalia

 1. S. Bayer – De Muro Caucaseo

Bantisch – Kamensky – Illustrations de la Russie

Volumul XXXIII

Acte și documente din Arhiva MAE din Moscova

Ştefan Ciobanu – Dimitrie Cantemir în Rusia

Constantin Barbu – Nota asupra lucrării

Acte şi documente din Arhiva MAE din Moscova

Opisanie (1722)

Extract prinvind acordarea, prin Decretul lui Petrul a unei indemnizaţii lui A. Cantemir (18 ianuarie 1724)

Scrisoarea Colegiului Afacerilor Externe al Senatului de Stat (1712)

Notă a Colegiului Afacerilor Externe privind acordarea prin Decret al lui Petru I, din anii 1712 şi 1718, de pământ şi gospodării, în Gubernia Kursk, boierilor şi comandanţilor militari care au venit în Rusia împreună cu domnitorul Dimitrie Cantemir (1742)

Scrisoarea lui Constantin Cantemir, privind participarea la Campania de la Prut din 1711

Ştefan Ciobanu – Dimitrie Cantemir în Rusia. Anexe

Johann Christian von Engel – Geschichte der Ungarischen Reiches.Geschichte der Moldau und Walachey

Volumul XXXIV

Panegiricul în latină al lui Petru cel Mare

Valentin Al. Georgescu – Rénovation de valeurs européennes et innovations roumaines chez D. Cantemir: statistique descriptive, ethnopsychologie, histoire du droit, théorie de l’idée imperiale

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării Panegiricul în latină al lui Petru cel Mare

Dimitrie Cantemir – Panegiricul în latină al lui Petru cel Mare. Ms. facsimil

Panegiricul în latină al lui Petru cel Mare (transcriere E. Lozovan) – PETRO PRIMO Hyper-serenissimo et Potentissimo, Pio, Victor I et Clementissimo IMPERATORI Domino et Protectori Suo PANEGYRICVM holocaustum

Volumul XXXV

Scrisoare către Șeremetiev

Voltaire – Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării Scrisoare către Seremetiev

Scrisoare către Seremetiev

Bantisch – Kamensky – Illustrations de la Russie. Scheremeteff.

Marin Tarangul – Un document de la 1700

Eudoxiu de Hurmuzaki – Documente privitoare la istoria românilor

Volumul XXXVI

Scrisoare către Chateauneuf

Ştefan Ciobanu – Viaţa lui Dimitrie Cantemir în Rusia

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Scrisoare către Chateauneuf

Scrisoare către Chateauneuf (ms. facsimil)

Scrisoare către Chateauneuf (text latin)

Scrisoare către Chateauneuf (traducere în româneşte)

Correspondance du Marquis de Ferriol

Lettres inedites du Marquis de Ferriol

Volumul XXXVII

Planul Constantinopolului

Paul Cemovodeanu – Le plan de Constantinople

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării Planul Constantinopolului

Planul Constantinopolului (ms. facsimil)

Heinrich Huyssen – Disputatio inauguralis juridica de Justitio

Volumul XXXVIII

Harta Moldovei

 1. Vâlsan – Harta Moldovei de Dimitrie Cantemir

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării Harta Moldovei

Harta Moldovei

Demetrius Kantemir – Beschreibung der Moldau

Volumul XXXIX

Divanul (p. 1-255)

Virgil Cândea – Divanul. Studiu introductiv

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării Divanul

Divanul (ms. facsimil, p. 1-255)

Dimitrie Cantemir – Divanul (Iaşi, 1698)

Volumul XL

Divanul (p. 256-424)

Virgil Cândea – Divanul. Studiu introductiv

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării Divanul

Divanul (ms. facsimil, p. 256-424)

Andrea Wissowatius – Stimuli virtutum, fraena peccatorum

Volumul XLI

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 1

Corina Adriana Dumitrescu – Actualitatea lui Dimitrie Cantemir      

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Înscrisuri din RGADA, Fondul 1374, Moscova. Lada nr. 1

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 1

Anexe

Agapitus Episcopus Servus Servorum DEI, fratri Dilectissimo & Reverentissimo Gerardo Sanctae Laureacensis Ecclesiae Archiepiscopo

Novissimum Chronicon antiqui monasterii – Heroldus

Agapiti Papae II. Epistolae. Ad Gerardum Laureacensem Archiepiscopum

Vita S. Gerardi, Moresanae Ecclesiae Episcopi

Dissertatio IV. De iis, qui christianam religionem primum in has oras importarunt           

Gerard din Cenad – Deliberatio Gerardi Moresenae ecclesiae episcopi

supra hymnum trium puerorum ad Isingrimum Liberalem

Volumul XLII

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 2

Nicolae Iorga – Carol al XII-lea, Petru cel Mare și Țerile noastre (1709-1714)

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Înscrisuri din RGADA, Fondul 1374, Moscova. Lada nr. 2

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 2

Anexe. Biblioteca lui Cantemir.

Agathias Scholasticus Myrianaeus. De Bello Gotthorum

Volumul XLIII

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 3

Cristian Sorin Dumitrescu – Dimitrie Cantemir – A european view on education     

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Înscrisuri din RGADA, Fondul 1374, Moscova. Lada nr. 3     

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 3            

Anexe. Biblioteca lui Cantemir.

Ioannes Leunclavius. Annales Sultanorum Othmanidarum   

Volumul XLIV

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 4

Momcilo LuburicI, Ștefan Olteanu – The rapports between Dimitrie Cantemir

and the representatives of the german enlightenment „Dacia vetus et nova  “    

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                                Înscrisuri din RGADA, Fondul 1374, Moscova. Lada nr. 4     

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 4

Anexe. Biblioteca lui Cantemir.

Joannes Caspinianus – De Turcarum Origine          

Volumul XLV

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 5

Victor Țvircun. Dimitrie Cantemir’s churchwarden activity in the Moldavian Principality and Russia

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Înscrisuri din RGADA, Fondul 1374, Moscova. Lada nr. 5

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 5             13

Anexe. Biblioteca lui Cantemir.

Evagrius Scholasticus. Ecclesiasticae Historiae

 

 

Volumul XLVI

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 6

Mihai Berza – Dimitri Cantemir – Omul politic și istoricul

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Înscrisuri din RGADA, Fondul 1374, Moscova. Lada nr. 6

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 6

Anexe. Biblioteca lui Cantemir.

Evagrius Scholasticus – Ecclesiasticae Historiae

 

 

Volumul XLVII

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 7

Paul Cernovodeanu. Stemele Moldovei. Secolele XIV-XIX

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Înscrisuri din RGADA, Fondul 1374, Moscova. Lada nr. 7     

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 7

Anexe. Biblioteca lui Cantemir.

 1. Petavii. Rationarium Temporum

 

 

Volumul XLVIII

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 8

Virgil Cândea. Intelectualul sud-est european în secolul al XVII-lea

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Înscrisuri din RGADA, Fondul 1374, Moscova. Lada nr. 8     

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 8

Anexe. Biblioteca lui Cantemir.

Kaspar Peuncer. Elementa doctrinae de circulis coelestibus, et primo motu

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumul XLIX

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 9

Mihai Berza. Activitatea istoriografică a lui Dimitrie Cantemir       

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Înscrisuri din RGADA, Fondul 1374, Moscova. Lada nr. 9     

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 9

Anexe. Biblioteca lui Cantemir.

 1. Plini. Panegyricus Liber Trajano Dictus

 

 

Volumul L

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 10

Aurel Decei. Dimitrie Cantemir – Istoric al Impreiului Otoman       

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Înscrisuri din RGADA, Fondul 1374, Moscova. Lada nr. 10   

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada nr. 10          

Anexe. Biblioteca lui Cantemir.

 1. Louis Maimbourg. Historie du Grand Schime d`Occident

 

 

Volumul LI

Manifestul persan aflat în Arhivele Academiei de Științe din Berlin      

Georges Cioranesco – Uactivite de Demetre Cantemir pendant

la campagne Russe en Perse (1722)

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Manifestul persan aflat în Arhivele Academiei de Ştiinţe din Berlin

Manifestul persan aflat în Arhivele Academiei de Ştiinţe din Berlin

Anexe

Friedrich Christian Weber – Das veränderten Russlandes

Georg Friedrich Müller – Sammlung Russischer Geschichte

 

 

Volumul LII

Sistemul religiei mahomedane, alcătuit de hospodarul Wallachiey, Demetrius Cantemyr

Continuatio. Extractus auss dem Russischen Buch des Fr. Cantemiri von der Türkischen Religion

Virgil Cândea – Sistemul sau întocmirea religiei muhammedane

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării

Sistemul religiei mahomedane, alcătuit de hospodarul Wallachiey, Demetrius Cantemyr, Continuatio. Extractus auss dem Russischen Buch des Fr. Cantemiri von der Türkischen Religion         

Sistemul religiei mahomedane, alcătuit de hospodarul Wallachiey, Demetrius Cantemyr

Anexa – J.R Kohl – Introductio in historiam et rem slavorum imprimis sacra, Altonaviae, 1729

Volumul LIII

Două scrisori ale lui Huyssen către Jablonski

Constantin Barbu – Cantemir şi „Academia Ştiinţelor de Berolin“

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării Două scrisori ale lui Huyssen către Jablonski

Două scrisori ale lui Huyssen către Jablonski

Scrisoarea din 9 aprilie 1723

Scrisoarea din 13 martie 1726

Anexe

Heinrich Huyssen – Bedenken iiber zwo Vermăhlungen,

womit das Geschlecht der alten Grossjursten von Russland vermehret werden wollen

Heinrich Huyssen – Lebensbeschreinbung des General-Feldmarschalls Grafen Boris Prowitschj Scheremetew

 

Volumul LIV

Scrisoarea lui Schendo van der Beck către Huyssen

Andrei Eșanu, Valentina Eșanu. Dimitrie Cantemir și Academia de Științe din Berlin

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Scrisoarea lui Schendo van der Beck către Huyssen

Scrisoarea lui Schendo van der Beck către Huyssen

Anexe. Biblioteca lui Cantemir.

Mihail Schendos Van der Beck

Samvelis Koleseri de Kereseer. Auraria Romano-Dacica     

Schendos Van der Beck. Acta physico-medica Academiae Caesareae Leopoldino – Carolinae Svccinta Medicorvm Hvngarie. Transilvaniae Biographia

Volumul LV

Raportul lui Jablonski către Leibniz

Andrei Eșanu, Valentina Eșanu.

Dimitrie Cantemir și Academia de Științe din Berlin 

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Raportul lui Jablonski către Leibniz      

Raportul lui Jablonski către Leibniz

Leibniz. Manuscris facsimil inedit din Protocolul Societății Brandenburgice de Științe        

Academia din Berlin. Documente originale

Anexe

Adolph Harnack. Berichte des Secretars der brandenburgischen Societät der Wissenschaften

 1. Th. Jablonski an den Präsidenten G.W. Leibniz (1700-1715) nebst einigen Antworten von Leibniz

Journal de Sçavans    

Lettre du R.P. Bouvet de la Compagnie de Jésus à Monsieur Leibniz, Pekin, le 4 nov. 1701 (aflată în Mélanges sur la Chine)

Zece Documente originale privitoare la întemeierea Societății Brandenburgice de Științe, actuala Academie din Berlin

Arhivă fotografică. Vizita lui Constantin Barbu, Paul Tudor, Bogdan Cuza la Academia din Berlin

Volumul LVI

Theophilus Siegfried Bayer. De Vita et rebus gestis Constantini Cantemiri, Principis Moldaviae

Andrei Pippidi. La décadence de l’Empire Ottoman comme concept historique, de la Renaissance aux Lumières

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

De Vita et rebus gestis Constantini Cantemiri, Principis Moldaviae

De Vita et rebus gestis Constantini Cantemiri, Principis Moldaviae

Theophilus Siegfried Bayer – De vita et rebus gestis Constantini Cantemiri,

                                               Principis Moldaviae

Volumul LVII

Fondul RGADA 1374, Moscova, Lada 11

Andrei Eșanu • Valentina Eșanu . Maria Cantemir   

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 11         

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 11

Anexa. Friedrich Christian Weber – Das veränderte Russland

Volumul LVIII

Fondul RGADA 1374, Moscova, Lada 12

Bogdan Cuza. Scurtă poveste despre manuscrisele și documentele lui Cantemir aflate în Arhivele Academiei Germane

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 12         

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 12

Anexa. Gerhard Friedrich Müller – Sammlung Russischer Geschichte

Volumul LIX

Fondul RGADA 1374, Moscova, Lada 13

Andrei Eșanu • Valentina Eșanu. Matei Cantemir

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 13         

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 13

Anexa. Agatiae. De Imperio et rebus gestis Iustiniani Imperatoris, libri quinque     

Volumul LX

Fondul RGADA 1374, Moscova, Lada 14

Ion Deaconescu. Dimitrie Cantemir și politica externă a lui Petru cel Mare

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 14         

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 14

Antonii Bonfinii. Rerum Ungaricarum Decades Quatuor cum Dimidia. I   

Volumul LXI

Fondul RGADA 1374, Moscova, Lada 15

Andrei Eșanu • Valentina Eșanu. Constantin Cantemir

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 15

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 15

Anexa. Antonii Bonfinii. Rerum Ungaricarum. Decades Quatuor cum Dimidia. II

Volumul LXII

Fondul RGADA 1374, Moscova, Lada 16

Andrei Eșanu • Valentina Eșanu. Serghei (Șerban) Cantemir           

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 16         

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 16

Anexa. Antonii Bonfinii. Rerum Ungaricarum . Decades Quatuor cum Dimidia. III

Volumul LXIII

Fondul RGADA 1374, Moscova, Lada 17

Andrei Eșanu • Valentina Eșanu. Smaragda-Ecaterina Cantemir-Golițâna (1720-1761)

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 17         

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 17

Anexa. Philippi Cluverii. Introductio in Universam Geographiam Amsterdam, 1697-I

Volumul LXIV

Fondul RGADA 1374, Moscova, Lada 18

Dan Bădărău. La philosophie de Démètre Cantemir 

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 18

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 18

Anexa. Philippi Cluverii. Introductio in Universam Geographiam Amsterdam, 1697-II

Volumul LXV

Fondul RGADA 1374, Moscova, Lada 19

Andrei Eșanu • Valentina Eșanu. Antioh Cantemir propagator al operei tatălui său

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 19

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 19

Anexa. Jo. Dubravii. Historia Bohemica Frankfurt, 1687 – I

Volumul LXVI

Fondul RGADA 1374, Moscova, Lada 20

PP Panaitescu. Legăturile culturale ale Țărilor Române cu Rusia în epoca reformelor lui Petru I

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Fondul RGADA 1374, Moscova. Lada 20

Anexa. Jo. Dubravii. Historia Bohemica Frankfurt, 1687 – II

 

 

Volumul LXVII

Divanul. Manuscrisul românesc 6156. Biblioteca Națională a României

Corina Adriana Dumitrescu

Concepția lui Dimitrie Cantemir despre omul ales

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Divanul. Manuscrisul românesc 6156.

                               Biblioteca Națională a României            

Divanul. Manuscrisul românesc 6156. Biblioteca Națională a României     

Anexa. Jo. Dubravii – Historia Bohemica

 

 

Volumul LXVIII

Cartea științei muzicii după felul literelor

Eugenia Popescu-Judetz

Dimitrie Cantemir – Cartea științei muzicii după felul literelor         

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Cartea științei muzicii după felul literelor          

Dimitrie Cantemir – Cartea științei muzicii după felul literelor

Anexă. Giambattista Toderini, Antoine de Cournand – De la littérature des Turcs

Volumul LXIX

Cartea științei muzicii

Teodor Burada. Un prince moldave musicien           

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Cartea științei muzicii

Dimitrie Cantemir – Cartea științei muzicii

Anexă. Mihai Guboglu – Dimitrie Cantemir – orientaliste     

           

 

Volumul LXX

Antioh Cantemir. Scrisoare către Theophilus Siegfried Bayer

Christ. Adolph. Klotzius . Car. Friderico Floegelio 

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                                Antioh Cantemir. Scrisoare către Theophilus Siegfried Bayer  

Antioh Cantemir. Scrisoare către Theophilus Siegfried Bayer

Antioh Cantemir. Scrisoare către Theophilus Siegfried Bayer (transcriere)

Anexa 1. Theophili Sigefridi Bayeri. Opuscula ad historiam antiquam        

Anexa 2. Theophilus Sigefridus Bayer. Q. LIT. R. Q. PUBL. F.F.Q.S.

               Bibliothecam Senatus Palaeopolitani          

Anexa 3. Theophili Sigefridi Bayeri. Museum sinicum

               In quo Sinicae Linguae et Litteraturae ratio explicatur                 

Anexa 4. Dorina Duzinchevici.

               Două scrisori inedite de la Antioh Cantemir                     

 

 

Volumul LXXI

Acte administrative emise de Constantin Cantemir

Virgil Cândea. La dimension culturelle de l’Europe du Sud-Est

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Acte administratice emise de Constantin Cantemir        

Acte administratice emise de Constantin Cantemir

Anexa. Andrei Eșanu • Valentina Eșanu. Dinastia Cantemireștilor 

 

 

Volumul LXXII

Acte administrative emise de Antioh Cantemir

Cornelia Cârstea. Antioh Cantemir. La cumpăna timpurilor

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

                               Acte administrative emise de Antioh Cantemir  

Acte administrative emise de Antioh Cantemir

Anexa. Andrei Eșanu • Valentina Eșanu. Neamul Cantemireștilor. Bibliografie       

 

Volumul LXXIII

O carte administrativă emisă de Dimitrie Cantemir

P.P. Panaitescu. Familia lui Dimitrie Cantemir. Constantin Vodă Cantemir Domn al Moldovei

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

   Acte administratice emise de Dimitrie Cantemir            

Acte administratice emise de Dimitrie Cantemir

Anexa. Gerhard Friedrich Müller. Bedenken über zwo Vermählungen, womit das Geschlecht der alten Großfürsten von Russland vermehret werden wollen           

 

Volumul LXXIV

Dimitrie Cantemir. Descriptio Moldaviae

Andrei Eșanu • Valentina Eșanu. Demetrii Cantemirii, Principis Moldaviae, Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae

Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei

Constantin Barbu – Notă asupra lucrării

Dimitrie Cantemir. Descriptio Moldaviae         

Demetrii Cantemirii. Historiae Moldavicae. Partes Tres

Andrei Eșanu • Valentina Eșanu. Noua literatură despre Cantemirești

Addenda (2010-2013) la bibliografia „Neamului Cantemireștilor”           

 

 

Volumul LXXV

Dimitrie Cantemir. Monarchiarum physica examinatio

Constantin Barbu. Leibniz – Cantemir. Translatio imperii și gândirea viitorului

Constantin Barbu. Notă asupra lucrării Dimitrie Cantemir. Monarchiarum physica examinatio

Manuscris facsimilat. Dimitrie Cantemir. Monarchiarum physica examination

Anexa. Oeuvres de Leibniz, tome VII (ed. A. Foucher de Careil)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s