„Coloana Infinitului Recunostintei“, într-o piață a Capitalei

Însă nu suntem mulți, dar suntem destui, cei care știm de un proiect-deziderat al lui Brâncuși. Anume ridicarea în București a unei „Coloane a Infinitului“. Proiecte de coloane a avut Brâncuși încă din 1918. În 1933, se putea citi în catalogul expoziției sale de la New York numele unei sculpturi „Column without End“. Această mare operă este un: „Project of column which, when enlarged, will support the arch of the firmament“. În New York sau la Paris, proiectul lui Brâncuși ar fi fost o coloană înălțându-se până la puterea de a susține bolta cerului. Există mărturii și documente care vorbesc despre proiecte de coloană în Philadelphia și Chicago. Chiar în 1957 (ne spun exegeții, în speță Barbu Brezeanu), arhitecții Palatului UNESCO din Paris „preconizau să înalțe în fața edificiului de la Place de Fontenoy o coloană fără sfârșit din oțel inoxidabil“.

Dorința lui Brâncuși însuși de a înălța o „Coloană a Infinitului“ în București se aflăexprimată în dialogul „Maestrul Brâncuși“, publicat de Apriliana Medianu în ziarul „Curentul“din 6 octombrie 1930 – poate fi citit aici.

Despre proiect, argument si sustinatorii proiectului, se pot gasi informatii complete aici.